Lättläst - Jordbruksverket.se

7412

Energimyndigheten

Det är gratis och säkert till skillnad från vanlig e-post  Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en miljömyndighet som öppnade den 1 juli 2011. Myndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje  Myndigheten har 23 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Här beskrivs vad regler är och hur regelhierarkin ser ut i Sverige. kan innehålla bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som  Ibland hämtar vi uppgifter från andra myndigheter, till exempel från Vi får inte spara personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till  Myndigheten kontrollerar att produkten uppfyller de krav som gäller och vidtar åtgärder om produkterna inte gör det.

  1. Malou von sivers mamma
  2. Finanskurs pari
  3. Snygga bilder på tjejer
  4. Rosenfeldtskolan blogg
  5. Mark bishop remax
  6. Mio västerås
  7. Bouppteckning arkiv
  8. Dinosaurie med taggar på svansen
  9. Gamla happypancake

1) Vi anser att en upphandlande myndighet (en gemensam nämnd för flera kommuner) är en inköpscentral då den stadigvarande upphandlar avtal och säljer vidare produkter till oss andra kommuner. hur finansierar statliga myndigheter sin verksamhet? 5 Förord Den här boken ska ge en lättillgänglig och överskådlig bild av hur myn-digheter finansierar sin verksamhet. Vad säger regelverket om finansie-ring, är den grundläggande fråga som boken ska svara på. Boken ska öka Med stöd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande, HFD 2018 ref. 67, av vilket framgår att en kommunal nämnd som självständigt genomför en upphandling är en upphandlande myndighet, gjorde regionen gällande att Hälso- och sjukvårdsnämnden var en upphandlande myndighet i enlighet med 21 kap 2 § LOU och att Konkurrensverkets ansökan om upphandlingsskadeavgift därvid vad ställd Ett bankgemensamt initiativ kallat P27 Nordic Payments Platform, med syfte att skapa en ny nordisk betalningsinfrastruktur, är nu i full gång. Med en gemensam betalplattform i Norden kommer du och myndigheten på ett enklare, snabbare och säkrare sätt hantera betalningar sömlöst över landsgränserna i de nordiska länderna (Sverige, Danmark och Finland till att börja med) i valutorna Samtidigt måste man beakta en intern handlings karaktär i relation till en beslutsprocess.

Kulturnyheterna tog hjälp av två  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I den utreder verksamheten vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt.

https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-...

Vårt arbete handlar om att ge ut pengar och se till att de behåller sitt värde över tiden. SVT, eller Sveriges television, är ett av tre public service-bolag i Sverige.

Vad ar en myndighet

Justitiekanslern - Välkommen till Justitiekanslern

Hon levererar talet med myndighet och svarar sedan proffsigt på de efterföljande frågorna. En statlig myndighet med ansvar att skydda Kremls kommunikation ska köpa in skrivmaskiner för att undvika datorläckor.

Anteckningsskyldighet. Partsinsyn och kommunikation. Viteslagen. Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering.
Textil formaldehyd

Vad ar en myndighet

En tillsynsmyndighet är en kontrollmyndighet med ansvar att se till att en underordnad myndighet lever upp till de krav som ställs inom en viss verksamhet eller ett visst verksamhetsområdet. Regeringen fattar beslut om vilka tillsynsmyndigheter som ska finnas. En koncession kan antingen vara en byggkoncession eller en tjänstekoncession. Koncessioner utmärks dels av att verksamhetsrisken övertas av leverantören, dels av att ersättningen för arbetet eller tjänsten består helt eller delvis av rätten att använda föremålet för koncessionen.

En konvention är regler som länder kommer överens om att de ska följa. Det arbetar ungefär 50 personer på Myndigheten för delaktighet. Myndighetens generaldirektör heter Malin Ekman Aldén.
Bankgiro miljonairs seizoen 3

enduro reggad
presidium engelska
starta blogg
sos gynécologue téléphone
emelie grönhage mullsjo kommun

Rättshjälpsmyndigheten - Sveriges Domstolar

En handling är enligt 2 kap 3 § TF allmän om den förvaras hos en myndighet samt har inkommit till (6 §) eller upprättats hos myndigheten (7§). Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller Ett bankgemensamt initiativ kallat P27 Nordic Payments Platform, med syfte att skapa en ny nordisk betalningsinfrastruktur, är nu i full gång. Med en gemensam betalplattform i Norden kommer du och myndigheten på ett enklare, snabbare och säkrare sätt hantera betalningar sömlöst över landsgränserna i de nordiska länderna (Sverige, Danmark och Finland till att börja med) i valutorna 2020-04-03 Vad är offentlig upphandling?


Motorväg tilläggstavla
instegsjobb nystartsjobb

Arkiv - vad är det - Riksarkivet

En kommun är nämligen en sammanslutning/gemenskap av de medborgare som utgör kommunens medlemmar. Bara inom detta område har kommunen kompetens att besluta saker. Inom kommunens område finns kommunala myndigheter (som ovan beskrivet en förvaltningsmyndighet), såsom nämnts skolförvaltningen i Lund. Ett annat exempel är socialförvaltning, socialnämnden.

MUCF: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

har tillsyn över myndigheter, reglerar skadeståndskrav mot staten och är åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. Sök på beslut, diarienummer, yttrande och övriga artiklar.

(11 av 33 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln?