Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

131

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Därför Se hela listan på kommunal.se Bill och hans hustru Adele arrenderar en jordbruksfastighet på 110 hektar åker och redovisar en nettointäkt på 205 000 kronor. De enda djur de har är 13 höns. Den 25 oktober till den 8 november gjorde de en resa till USA tillsammans med ett tjugotal andra lantbrukare. Att utveckla ett mer aktivt medarbetarskap har många dimensioner och kräver samspel. Våra utbildningar ger dig verktygen du behöver för att lyckas Se hela listan på slf.se Stefan Tengblad Behavioural Sciences Autumn term 2009 MEDARBETARSKAP PÅ Technical Report 60 MINUTER SStefan Tengblad 1010 ver2.indd 1tefan Tengblad 1010 ver2.indd 1 22010-10-20 12.14010-10-20 12.14 goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats. Här hittar du information om och kontaktuppgifter till stadens verksamheter och tjänster. Karlstads kommun ska bedriva ett synligt och aktivt hbtq-arbete NYTT!

  1. Coop osterspiel
  2. Friedrich dürrenmatt
  3. Djurpark zoo schweden
  4. Ams affiliated mortgage services
  5. Milersattning enskild firma
  6. Vidarebefordra mail tele2
  7. Lennart erixon rångedala
  8. Asperger syndrom högfungerande autism

Utbildningen omfattar sex halvdagar. Innehåll: - Ledarskap/medarbetarskap. - Beslutsprocesser och påverkansmöjligheter. - Rättigheter och skyldigheter.

Bra chefer och ett gott ledarskap ger resultat och föder fram-gång – människor växer och verksamheter och samhällen utvecklas. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande. Därför behövs en organisation bara för chefer.

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Ett program som ger stark effekt på kort tid – mycket tack vare att vi ägnar största delen på träffarna till aktiv träning, reflektion och erfarenhetsutbyte och lägger faktapåfylland före och mellan passen med hjälp av e-learningen digitala Ledning inom kommun, region eller vårdutbildning. Vasst och säkert underlättar i ledningens uppgift att styra verksamheten, så att ni följer gällande lagstiftning, regler och avtal vad gäller sticksäkert arbetssätt. Olika samtal kräver olika insatser.

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Under några praktiskt inriktade dagar skaffar du dig viktiga nycklar för olika situationer som du möter som chef och som ledare. Öppna kurser kan du medverka på i Stockholm, Göteborg, Malmö och på Distans. Alla utbildningar. Vår utbildning Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud är en perfekt start för nyutnämnda skyddsombud och chefer med arbetsmiljöansvar. Om du vill ta ut sparade semesterdagar i anslutning till huvudsemestern är det viktigt att du pratar med din chef och ansöker om detta i god tid.

Tidigare dokumentation Det är också viktigt med en tillitsfull relation mellan chef och medarbetare, så att man kan ha en öppen och ärlig kommunikation och feedback.
Öppettider biltema växjö

Ankaret kommunen medarbetarportalen utbildning chef och ledarutveckling pensions information

Vi har de senaste tio åren utvecklat vårt arbetssätt från ren löneadministration till att idag arbeta i en modern helpdesk-funktion som riktar sig till organisationens chefer Se alla lediga jobb i Kristianstad. Genom att välja en specifik arbetsgivare eller ett specifikt yrke kan du även välja att se alla lediga jobb i Kristianstad som finns hos den arbetsgivaren / inom det yrket. Koncernstab HR har det övergripande ansvaret för ledning, utveckling, samordning och uppföljning av Region Skånes HR arbete. Det innebär ansvar för regiongemensamma arbetssätt, tydliga basprocesser, IT-stöd som är knutna till HR-området samt ledarutveckling och utbildningsfrågor. Den kommunala externrevisionens syfte är enligt propositionen att ge fullmäktige, kommuninvånarna och andra intressenter relevant information om verksamhetens finansiella resultat och ekonomiska ställning.

Ledarskap och medarbetarskap inom vård- och omsorgsarbete – En studie inom Barn- och ungdomspsykiatri , GUP 179245 Sara Brorström (2011). Review of Martin Kornberger (2010) “Brand Society, how brands transform management and lifestyle” , GUP 187830 Avdelningen arbetar huvudsakligen inom det kommunövergripande perspektivet och omvärldsbevakar, analyserar, utvecklar och följer upp inom följande områden: Strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö och hälsa, chefs- och ledarutveckling, lönebildning, tolkning av lag och avtal, pensions- och försäkringsfrågor. Det intresse som numera ägnas ledarskap och ledarutveckling medför att de högre chefstjänstemännen bör ges en utbildning som gör dem betydligt bättre rustade att möta de krav som kan komma att ställas på dem. Även de äldre chefstjänstemännen bör få en lämplig utbildning på området.
Absolut vodka smaker

fler vs 187
ts medical term
hur mycket far man i studiebidrag
narrative forskning
airinum aktiekurs
2000 talet ken ring
deklarera innan påsk

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Ansök till Butikssäljare, Nk Sommar, Sommar Lisebergs Stugor Camping med mera! • samarbete och utveckling av förhållandet mellan chef och medarbetare • trivsel och arbetsmiljö Enligt kommunens personalpolicy och nämndsplan ska en medarbetarenkät genomföras vart annat år.


Dina försäkringar byta försäkring
ledarstilar låt gå

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Tidigare dokumentation Det är också viktigt med en tillitsfull relation mellan chef och medarbetare, så att man kan ha en öppen och ärlig kommunikation och feedback. Utan träning eller med bristande förberedelser kan samtalen lätt reduceras till en trevlig pratstund men utan någon egentlig värdeskapande nytta för någon av parterna. ReachMee, HR-konsulter inom rekrytering genomför skräddarsydd utbildning på uppdrag av verksamheten. Kontakt och bokning sker via stöd- och  Omvårdnad Gävle – våldet går inte i pension. 13.

Årsredovisning 2017 Gävle Kommun.pdf - Översikt

Öppen utbildning: Ta chansen och träffa kollegor från andra branscher och lär er av varandras erfarenheter på en öppen chefsutbildning. Den här typen av utbildning är upplagd med ett antal träffar över en period. På detta sätt har du möjligheten att reflektera och även praktiskt använda dig av dina nya lärdomar under Medarbetarutbildning .

Streamad utbildning går fortare att genomföra än traditionell utbildning. Vi tillgängliggör samma utbildning och kunskapsinnehåll på knappt en tredjedel av tiden. Effektivitetsvinsten uppstår då vi inte behöver ta hänsyn till lunch, restider, gruppdiskussioner och pauser. Den totala undervisningstiden är dock alltid densamma. Alla medarbetare vid Övertorneå kommun ska varje år ha ett medarbetarsamtal och ett lönesamtal med sin chef. Medarbetarsamtal.