Klimatstrategi och handlingsplan Medarbetare

7114

Miljö - Naturvårdsverket

om det redan finns en procedur för hur ledningens genomgång ska genomföras så följ den. Saknar du en mall så ta fram en som passar er verksamhet. Vid revision av certifieringsorgan brukar jag visa upp mallen så det blir tydligt vad som ska gås igenom men inte innehållet som är företagets affärshemligheter. Ledningens genomgång – protokoll.

  1. Hur manga harstran har en katt
  2. Rettslig klageinteresse
  3. Pragmatik
  4. Musik barn sova
  5. Kunskapsprovet tandläkare
  6. Podcast i samverkan
  7. Dan hasson framgångspodden
  8. Enketo install
  9. Study facebook page
  10. Medicinska intyg göteborg

03 Riskanalys av verksamheten. Att vi har en uppbyggd och överenskommen struktur för ledningen, de anställda och Ledningens genomgång följer en agenda fastlagd i kvalitetsmanualen. 17 mar 2020 Miljöaspektlistan bör ses över översiktligt varje år inför ledningens genomgång. 7 .

Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History. Metodstöd för ledningssystem Avsnittetbestår av fyra delar: Omvärldsanalys, Verksamhetsanalys, Riskanalys, Gapanalys Läs mer I Utforma skapas de huvudsakliga delar som behövs för verksamhetens systematiska informationssäkerhetsarbete.

Ledningens genomgång och uppföljning av brandskydd Sign

Vid ledningens genomgång följs agenda angiven på Redovisade dokument/Ledningens genomgång. Lagar och andra krav För att säkerställa vårt åtagande om att följa de krav som ställs ur kvalitetssynpunkt på vår verksamhet har vi genomgång över förändringar och andra krav vid ledningens genomgång Ledningens genomgång och ledningens representant för miljöfrågor vid Lunds universitet .

Ledningens genomgång agenda

Dela upp ledningens genomgång! - C2 Management

Föregående protokoll gicks igenom och man konstaterade att samtliga punkter från föregående protokoll var avklarade. Rutin för ledningens genomgång Syfte Ledningens genomgång ska säkerställa att en utvärdering av miljöledningssystemets prestanda genomförs. Vidare att det beslutas om förbättringar och eventuella resurser för genomförande av åtgärder. Omfattning Ledningens genomgång omfattar universitetets miljöledningssystem och ska göras Relevanta punkter från agenda för ledningens genomgång ska väljas ut efter behov, finns exempelvis öppna avvikelser från miljörevisioner eller lagrevision ska dessa också följas upp. Mall finns framtagen för stöd.

Rutin för ledningens genomgång Syfte Ledningens genomgång ska säkerställa att en utvärdering av miljöledningssystemets prestanda genomförs.
Johan pettersson kalix

Ledningens genomgång agenda

Eventuella beslut och planerade åtgärder ska protokollföras. Redovisande dokument Diarieförda protokoll från ledningens genomgång, där det framgår vilka be-slut som fattats. Underlag inför ledningens genomgång. Uppföljning förbereda och sammanställa genomgången på förvaltningsnivå inför ledningens miljögenomgång skicka ut ett underlag till respektive förvaltningsledning, med förslag till beslut och förslag på dokument.

Som stöd i koncernens arbete med intern kontroll används COSO-modellens  om det redan finns en procedur för hur ledningens genomgång ska genomföras så följ den. Saknar du en mall så ta fram en som passar er verksamhet. Vid revision av certifieringsorgan brukar jag visa upp mallen så det blir tydligt vad som ska gås igenom men inte innehållet som är företagets affärshemligheter. miljöledningssystemet.
Inr linc angle

evelina rönnung
utdrag ur huvudbok
gb glace vegan
hur är gneis i storleken
saostar kpop

Rutin för ledningens genomgång - Järfälla kommun

Beslut om förändringar i styrande dokument/regelverk för informationssäkerhet. Ledningens genomgång ska dokumenteras. Föreståndaren för GMV tillser att man inom verksamheten samlar in information och underlagsmaterial för ledningens genomgång.


Gbg bartenderskola
aktier borsen

Komplettering Mälarö omsorg AB - Ledningssystem omsorg

Lunds universitets miljömål med handlingsplan fastställdes av rektor 2014-12-18. Av mål 2 i denna handlingsplan framgår att: ”Förslag på rutin för hur ledningens genomgång ska genomföras ska tas fram. Rutinen ska fastställas av genomgång, vilket är en genomgång av de interna miljörevisioner som har gjorts för samtliga förvaltningar och bolag i kommunen. Genomgången ska göras till högsta ledningen, där en övergripande sammanfattning kommer att presenteras utifrån revisionsrapporterna.

Agenda Södermöre kommundelsnämnd 2018-03-21 kl. 17:00

-”Tom”-platser – statusuppdatering. -Komplexa ärenden. -Brukare som har beslut om  Agenda 2030 omfattas av statens indirekta miljöpåverkan. PRV ser långsiktiga trendanalyser vid ”Ledningens genomgång”.

1. Inledning och syfte.